ธนาคารความรู้ คุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

Posted: 02/09/2010 in สี่เหลี่ยมด้านขนาน

คุณสมบัติ

1.ด้านที่ขนานกันสองด้านมีความยาวเท่ากัน
2.พื้นที่ A ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานคือ A = BH โดย B เป็นฐานของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และ H เป็นความสูงของมัน

      พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีค่าเป็นสองเท่าของพื้นที่ของสามเหลี่ยม สร้างโดยเส้นทแยงเส้นทแยงมุม หมายถึงเส้นตรงที่ลากผ่านจุดยอดสองจุดที่ไม่อยู่ติดกันบนรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปหลายเหลี่ยมหน้าเอียงหรือในบริบทอื่นจะหมายถึงเส้นตรงที่เฉียงขึ้นหรือเฉียงลง คำว่า diagonal ในภาษาอังกฤษมีที่มาจากภาษากรีก διαγωνιος (diagonios) ประกอบด้วย dia- แปลว่า “ทะลุหรือข้าม” และ gonia แปลว่า “มุม” จากนั้นจึงมีการยืมไปใช้ไปเป็นภาษาละติน diagonus แปลว่า “เส้น

            ในทางคณิตศาสตร์คำว่าเส้นทแยงมุมมีการใช้ในเมทริกซ์แทนกลุ่มของสมาชิกที่อยู่บนเส้นทแยงมุมสมมติของเมทริกซ์ และเพื่อให้ความหมายของเมทริกซ์ทแยงมุม
3.มุมเส้นใดเส้นหนึ่งของสามเหลี่ยม
4.มันเป็นไปได้ที่จะสร้างเทสเซลเลชันโดยใช้รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใด ๆ ก็ได้
5.รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูประเภทพิเศษ
6. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นกรณีพิเศษของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

           จากการให้การจำกัดความนี้ สี่เหลี่ยมผืนผ้ายังมีด้านสองด้านที่ขนานกัน ซึ่งก็หมายความว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสเป็นรูปชนิดพิเศษของสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยด้านทั้งสี่ด้านมีความยาวเท่ากัน ดังนั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจึงเป็นทั้งสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปสี่เหลี่มขนมเปียกปูน

         โดยปกติแล้ว ด้านตรงกันข้ามสองด้านในสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านที่ยาวกว่าจะถูกเรียกว่า ด้านยาว ของสี่เหลี่ยมผืนผ้า และด้านที่สั้นกว่าจะถูกเรียกว่า ด้านกว้าง

สรุป

 รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดหนึ่ง โดยมีสองด้านกว้างขนานกัน และ สองด้านยาวขนานกัน ด้านตรงกันข้ามของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีความยาวเท่ากัน และมุมตรงกันข้ามจะมีความเท่ากันทุกประการรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะต้องมีมุมแหลมสองมุมและมุมป้านสองมุม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s